GAP Action

GAP Action er en innebygd funksjon for individuell oppfølging av kunder basert på deres besvarelse.

 

Med GAP Action analyseres alle besvarelser som mottas på en undersøkelse. Dersom en besvarelse innfrir de forhåndsdefinerte reglene blir en ansvarlig i bedriften varslet, og kan gi kunden den oppmerksomhet som kreves.  GAP Action sørger for oversiktlig og effektiv behandling, og holder orden på prosessen frem til saken er ferdig håndtert.

Arbeidsflyten for sakshåndtering i GAP Action defineres for hver enkelt undersøkelse.

Hva kan du bruke GAP Action til? Mulighetene er mange:

  • Leadsgenerering
  • Avvikshåndtering
  • Overvåking av kommentarer i kommentarfeltet  
  • Kundeoppfølging ved lave score, misfornøyde kunder
  • Opprettelse av nye dialoger for å ta ut mersalgspotensialet
  • Prioritering av kunder for oppfølging 

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering