MyVision

MyVision er din personlige startside i GAP Vision. Denne kan du tilpasse til egne ønsker og behov basert på et forhåndsdefinert sett av paneler.

 De viktigste panelene i MyVision er: 

UTVIKLING: Panelet viser oppnådd resultat de siste 30 dager sammenlignet med de foregående 30 dager. Grafiske elementer hjelper deg til å enkelt se om utviklingen går i riktig retning.

STATUS: Panelet viser resultatet basert på besvarelser siste 30 dager. Du kan sammenligne dine resultater med bedriften forøvrig, eller snittet av de 20% beste.

HISTORISK UTVIKLING: Panelet viser utvikling på de prestasjonsområde du ønsker å følge med på. Denne funksjonaliteten gir deg utvidede analysemuligheter, som gjør at du enkelt kan finne frem til sammenhenger mellom dine mest kritiske prestasjonsområder. Du kan sammenligne dine resultater med bedriften forøvrig, eller snittet av de 20% beste.

KOMMENTARER: Panelet viser til en hver tid de siste kommentarene som har kommet inn på målingene.

SPESIALTILPASSEDE PANELER: GAP Vision har utviklet et sett med standardpaneler for presentasjon av din bedrifts øvrige måltall som omsetning, aktivitet, hitrate, etc. Dette betyr at det enkelt kan settes opp en en skreddersydd løsning for din bedrift.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering