Hvorfor GAP Vision?

GAP Vision tilbyr et verktøy med enkle og effektive funksjoner for å støtte måling og utvikling av prestasjoner i din virksomhet. Ved å velge GAP Vision som et supplement til de tradisjonelle forretningssystemene dine, er du sikret god styring med alle harde og myke faktorer som påvirker virksomhetens resultater.

Gjennom måleverktøyene kan du holde kontinuerlig oversikt over utvikling av prestasjonsnivåer. Du vil enkelt kunne identifisere områder med klare forbedringspotensiale og gjennom analyse avdekke hvilke områder som sterkest påvirker de økonomiske resultatene dine. På disse områdene kan du iverksette trening og treningsoppfølging basert på intern eller ekstern beste praksis.

Slik vil du kunne optimalisere ressursinnsatsen og samtidig oppnå gode resultater i løpet av kort tid.

 

FORNØYDE KUNDER ER GOD BUSINESS 

GAP Vision er et verktøy for å måle og utvikle viktige prestasjonsområder i din bedrift.

Alle bedrifter har kontakt med, og leveranser til sine kunder. Hvordan kundene opplever dette er varierende og kan i beste fall føre til et langt og lønnsom kundeforhold. Dessverre er det også slik at kundenes oppfatning kan føre til det motsatte - at du mister kunder.

Ved å velge GAP Vision er du sikret god kontroll over dine kunders opplevelse og kan reagere i tide på fallende tilfredshet eller middelmådige prestasjoner innenfor salg, leveranse og service.

Med GAP Vision får du et overordnet bilde av virksomhetens prestasjoner på en rekke områder.  Denne sanntidsinformasjonen gir handlingskraft ti å ta beslutninger for å øke lønnsomheten i selskapet.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering