Prestasjonsutvikling

Gjennom etablering av Beste praksis-beskrivelser og sekundering av trening utvikles prestasjoner på de områder som har størst betydning for det forretningsmessige resultatet.

Med full oversikt over faktiske prestasjonsnivå og variasjoner i prestasjonsnivå i virksomheten din, har du et godt utgangspunkt til å starte trening og utvikling av prestasjoner. Gjennom analyse av resultater fra GAP Vision sammenholdt med de økonomiske nøkkeltallene dine, vil du raskt kunne identifisere hvilke prestasjonsområder som påvirker de forretningsmessige resultatene.

Når de kritiske prestasjonsområdene er identifisert, kan du gjennom GAP Vision definere beste praksis basert på input fra de som prestere best på disse områdene. Beste praksis-beskrivelsene kan være både tekstlig og definert gjennom multilmedia.

Til sist vil vær enkelt deltakere i utviklingsprogrammet benytte GAP Vision for oppfølging av treningen. Dette innebærer løpende evaluering av utvikling, både gjennom egenrapportering og gjennom evaluering fra de som opplever prestasjonen, i de fleste tilfeller kundene.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering