Markedsundersøkelse

Markedets opplevelse av deg og det du leverer er avgjørende for hvordan kundeforholdet vil utvikles videre. GAP Vision vil hjelpe deg med å holde kundeopplevelsen kontinuerlig under oppsikt for å sikre at kunden din er tilfreds i kundeforholdet.

Enten du opererer i bedriftsmarkedet eller i privatmarkedet, er en stabil og lojal kundebase en viktig forutsetning for å oppnå vedvarende gode resultater. Det er mange faktorer som påvirker denne forutsetningen og mange av disse kan du utlede av økonomisystemet og CRM-systemet ditt. Dette gjelder nøkkeltall som f.eks omsetning, priser, omfang av kundeoppfølging, antall kontakter med support, antall slag på kassa, etc. Du vil derimot ikke kunne hente ut nøkkeltall om de kanskje viktigste faktorene, som f.eks:

  • Er kunden tilfreds med produktene dine?
  • Har kunden intensjon om å komme tilbake til deg eller kanskje vurderer andre alternativer?
  • Vil du bli anbefalt av kunden til andre?

Dette er forhold som kunden ofte har en klar formening om, men som ligger utenfor din rekkevidde. Om du fikk vite hva kunden mener om dette, vil du stå langt bedre rustet til å treffe tiltak for å påvirke disse faktorene i riktig retning.

GAP Vision tilbyr deg effektive markeds- og kundemålinger for å gi deg denne innsikten og er det selvskrevne verktøyet når du skal sikre at kunden din er fornøyd og ønsker å opprettolde sitt forhold til deg.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering