Måling av selgerprestasjoner

Dine selgeres prestasjoner i salgsprosessen påvirker dine muligheter til å vinne frem og sikre deg en ny kunde. Ved å hente inn kundens egen opplevelse av disse prestasjonene, vil du være i stand til å styre de forhold som betyr mest for kundens kjøpsbeslutning.

Din virksomhets evne til å vokse og ta markedsandeler i et stadig tøffere marked, vil sterkt avhenge av virksomhetens evne til å knytte til seg nye kunder. Kundetilgangen påvirkes selvfølgelig av antall salgsløp du kjører. Ser du så på samlet antatt salgsvolum på disse løpene og sammenholder dette med en historisk eller antatt hitrate, kan du estimere en forventet omsetning fremover i tid. Dette er tall som du enkelt kan lese fra CRM-systemet ditt og som du påvirke ved å styre salgskorpset i retningen du ønsker.

Derimot er ofte hitraten gitt en underordnet betydning, da denne antas å være vanskeligere å styre. I mange sammenhenger har du sikkert hørt at vi "tapte på pris", eller andre forhold du ikke kan gjøre stort med. Faktum er at en salgsprosess kan være lang og krevende, og at kundens oppfatning av deg og det du tilbyr påvirkes av mange faktorer underveis i prosessen. Ikke minst er kundens oppfatning av selgerens eller salgsteamets prestasjoner viktige her. Problemet er bare det at du kjenner ikke til dette prestasjonsnivå, siden kunden altfor enkelt blir lokket til å angi pris som grunn til at du tapte.

Ved å be de kundene du har tapt og de du faktisk har vunnet, om evaluering av selgerens innsats gjennom salgsprosessen, vil du sikre deg uvurderlig informasjon om faktisk prestasjonsnivå. Dette vil være til stor hjelp når du skal trene ditt salgskorps for fremtidige salgsløp. Og ikke minst, hvis de potensielle kundene du fortsatt er i salgsløp med kan gi deg denne vurderingen, vil du til og med kunne påvirke mulighet for closing i det inneværende salgsløpet!! Slik vil du kunne heve hitraten din betraktelig og oppnå langt mer suksess på salgsarenaen.

GAP Vision tilbyr deg de nødvendige verktøy for å følge opp salgsarbeidet på de områdene der kundens oppfatning har stor betydning for om hun vil velge deg eller ikke.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering