Hendelsesbasert måling

I forhold til en forretningsforbindelse inntrer en rekke hendelser som hver og en påvirker den totale oppfatning av deg som forretningspartner. Innhold og omfang av disse hendelsene har du kanskje god kontroll på, men i hvilken grad kjenner du til opplevd kvalitet i det som har skjedd?

I forhold til dine forretningsforbindelser inntreffer endel hendelser, enten de er planlagt eller skjer spontant. Dette kan være

  • En planlagt leveranse eller utlevering
  • En supportforespørsel
  • En kursgjennomføring
  • En reklamasjon eller lignende.

Selv om du har oversikt over omfang, innhold, frekvens og resultat av disse hendelsene, vil denne type hendelser være gjenstand for en subjektiv oppfatning fra én eller begge partene, som ikke kommer frem i tradisjonell hendelseoppfølging. Dersom du kan få tilgang til denne oppfatningen vil du være i stand til å løfte prestasjoner knyttet til disse hendelsene, enten disse prestasjonene utføres innenfor din virksomhet eller ikke. Eksempler på målinger som vil gi deg nyttig innsikt her er:

  • Din virksomhets evaluering av mottatte tjenester og produkter
  • Evaluering av en supporthenvendelse/reklamasjon?
  • Evaluering ved utlevering av bestilt produkt
  • Evaluering av servicegjennomføring
  • Kursevaluering

GAP Vision tilbyr deg enkle, men effektive måleverktøy for å skaffe deg nødvendig kunnskap om faktisk oppfatning av kvalitet i slike hendelser. Med dette har du de beste forutsetninger til å utvikle prestasjoner på begge sider av en forretningsrelasjon.

 

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering