Aktuelle arenaer for prestasjonsmåling

Våre forskjellige former for måling sikrer at din bedrift innhenter den informasjon dere trenger for å ta de riktige beslutningene. Gjennom GAP Vision etablerer du en løpende måling som støtter deres utfordringer, avdekker organisasjonens utviklingspotensial og gir dere større muligheter for å forbedre resultatene.

 

SALGSUTVIKLING 

KJEDEUTVIKLING 

Hvor i salgsprosessen har din salgsorganisasjon størst potensial for forbedring?

GAP Vision hjelper deg med å utvikle en kundemåling som støtter utviklingen av din salgsorganisasjon med tanke på dette.

Hvordan er det å være kunde i en av dine butikker?

Bruk tilbakemelding fra dine kunder på systematisk måte med GAP Vision og få et kraftfullt verktøy for kjedeutvikling. GAP Vision viser deg hvor potensialet for økonomisk utvikling er størst.

Referanse for salgsutvikling, les mer    Referanse for kjedeutvikling, les mer
   

HENDELSESBASERTE MÅLINGER

KUNDETILFREDSHET (KTI) 

Har du kontroll på hvordan kunden opplever møtet med din bedrift eller dine dine ansatte?

GAP Vision hjelper deg å utvikle målinger for å kartlegge kundens opplevelse med din bedrift  - umiddelbart etter hendelsen.

GAP Vision hjelper virksomheter med å utvikle og implementere kundetilfredshetsundersøkelser.

Med GAP Vision får du et verktøy for å kartlegge og følge med på utviklingen av kundetilfredsheten i ditt selskap. GAP Vision viser deg hvor potensialet for utvikling er størst.

   Les mer her 

 

 

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering