Bankpartner

Med GAP Vision som støtte til kundeoppfølging

Bankpartner selger finansieringstjenester på privatmarkedet.

Da Bankpartner startet prestasjonsmåling på sine kundekonsulenter så de tidlig at de kunne bruke tilbakemeldingene til å prioritere oppfølgingen av kundene i salgsprosessen.

Som dialogverktøy støtter GAP Action denne metodikken. GAP Action fungerer som kundeoppfølgingsverktøy for konsulentene. Her holder de enkelt oversikt over hvilke kunder de skal følge opp i prioritert rekkefølge. Deres leder har god oversikt over hvor mange kunder som følges opp til en hver tid, og hvilke resultater kundeoppfølgingen gir.

Les mer om GAP Action her

 

Kunde gjennom forhandler: Euro Business School

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering