GAP Vision som strategisk måleverktøyet i YIT

- Støtter langsiktig endringsprosess for å etablere en salgskultur i selskapet.

”Vi har et mål om at salgssjefer, prosjektledere og serviceteknikere skal bli engasjerte selgere og at salg skal få en økt status i hele selskapet, sier salgs- og markedsdirektør i YIT, Knut Gaaserud. ”

 

Frem mot 2013 har YIT som målsetting å vokse betydelig innen både omsetning og lønnsomhet, men planen er også å bygge en offensiv salgskultur. Vi er en veldrevet organisasjon, men vi har oppdaget at salgsengasjementet i våre 60 avdelinger er ulikt, sier Gaaserud. Euro Business School har skreddersydd et utviklingsprogram for YIT, som skal støtte dem i å styrke salgskulturen og nå målene de har satt.

GAP Vision som måleverktøy vil være et viktig virkemiddel i endringsprosessen. Salgsledelsen får et verktøy som kontinuerlig måler servicekvaliteten og prestasjonene på salgsarenaen. På den måten kan de tett følge med på utviklingen i salgsapparatet og sikre at kvaliteten i salgsarbeidet holder et høyt nivå i forhold til kundenes forventninger.

YIT er Norges ledende leverandør av byggtekniske installasjoner med neste 3500 ansatte. Euro Business School skal hjelpe konsernet med å bli dyktigere på salg og etablere en egen salgskultur.

Kunde gjennom forhandler: Euro Business School

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering