Dine selgeres prestasjoner i salgsprosessen påvirker dine muligheter til å vinne frem og sikre deg en ny kunde. Ved å hente inn kundens egen opplevelse av disse prestasjonene, vil du være i stand til å styre de forhold som betyr mest for kundens kjøpsbeslutning.

Markedets opplevelse av deg og det du leverer er avgjørende for hvordan kundeforholdet vil utvikles videre. GAP Vision vil hjelpe deg med å holde kundeopplevelsen kontinuerlig under oppsikt for å sikre at kunden din er tilfreds i kundeforholdet.

I forhold til en forretningsforbindelse inntrer en rekke hendelser som hver og en påvirker den totale oppfatning av deg som forretningspartner. Innhold og omfang av disse hendelsene har du kanskje god kontroll på, men i hvilken grad kjenner du til opplevd kvalitet i det som har skjedd?Gjennom etablering av Beste praksis-beskrivelser og sekundering av trening utvikles prestasjoner på de områder som har størst betydning for det forretningsmessige resultatet.

Meld deg på her! Vi deler erfaringer, spennende kundecaser og oppdaterer deg på ny funksjonalitet.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering